Tips voor een veiligere woning voor senioren

Tips voor een veiligere woning voor senioren
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+

Het is het beleid van de Nederlandse overheid om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast willen ouderen in veel gevallen zelf ook graag het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving blijven. Het eigen ‘plekkie’, zelfstandigheid en zelfredzaamheid is hun vaak heilig. Met een beetje hulp is dit allemaal ook heel goed mogelijk. Veiligheid is hierbij wel iets wat de nodige aandacht verdient. Hoe kunnen ouderen veilig blijven wonen in hun eigen huis? Het gaat er hierbij niet alleen om dat ouderen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. Een aantal punten van aandacht.

Hulp van een mantelzorger of thuiszorg

Mantelzorgers zijn intussen onmisbaar in onze participatiemaatschappij. Wie niet alles meer zelfstandig kan, maar ook nog heel veel wel, kan met hulp van een mantelzorger uit de omgeving of professionele thuiszorg nog prima een tijd in de eigen woning blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Menselijke hulp is voor velen het verschil tussen verhuizen naar een instelling of op de vertrouwde plek blijven. De hulp kan variëren van sociaal of huishoudelijk (schoonmaakwerkzaamheden bijvoorbeeld) tot zorg bij het naar bed gaan of aankleden of meer medische zorg (van matig tot intensief).

Veilig wonen

Als ouderen slecht(er) ter been worden, is een veilige woonomgeving letterlijk van levensbelang. Veel mensen kiezen tegenwoordig al op tijd voor een levensbestendige woning, of een obstakelvrije woning, met bredere doorgangen en zonder drempels bijvoorbeeld. Wie slecht ter been is en wel in een huis met een bovenverdieping woont, kan kiezen voor een traplift. Op deze manier blijft de bovenverdieping goed en veilig bereikbaar. Een traplift kan op elk type trap geplaatst worden. Met een traplift blijft de trap ook gewoon bruikbaar voor anderen.

Vitaal en alert blijven

Ouder worden betekent ook kwetsbaarder worden; er kunnen gaandeweg een aantal gebreken de kop opsteken. Bij de een minder dan bij de ander en ook lopen de aard en de ernst van de beperkingen uiteen. Wat minder vast ter been, misschien wat minder zicht. Vallen ligt dan op de loer en ook onzekerheid. Er zijn diverse initiatieven die hierbij ondersteunend kunnen werken, zoals valpreventie en bewegen voor ouderen. Dit zorgt voor vitaliteit en ook zelfvertrouwen plus een veiliger gevoel bij ouderen. Ook een assertiviteits- of zelfverdedigingscursus voor ouderen kan bijdragen aan een gevoel van weerbaarheid. Sowieso zorgt geregeld contact met anderen of er eens even met iemand op uit voor meer energie en levenslust.

Zelfstandig blijven wonen als je ouder wordt? En ook nog een beetje veilig graag … Met hulp van mensen of voorzieningen is het heel goed mogelijk!